post

Група учени искат да обявят голяма част от Слънчевата система за официална “космическа пустиня”, за да я предпазят от космическото минно дело. Според Guardian, предложението цели повече от 85% от Слънчевата система да бъде защитена от човешкото развитие.

“Ако не мислим за това сега, след няколко стотици години ще се сблъскаме с крайна криза, много по-лоша от сега на Земята”, каза Мартин Елвис, старши астрофизик на Smithsonian Astrophysical Observatory в Кеймбридж, Масачузетс и водещ автор на изследването. “След като експлоатирате Слънчевата система докрай, няма къде да отидете.”

Изследването ще бъде публикувано в предстоящия брой на списание Acta Astronautica.

Многобройни частни компании предполагат, че космическия добив може да допринесе за човешкия прогрес в Космоса, като същевременно ще доведе до огромна печалба. Например, базирана в САЩ минна компания Planetary Resources вече планира да търси „критични водни ресурси, необходими за човешката експанзия в Космоса“, според уебсайта им.

Остава да разберем дали човечеството е научило урока си тук на Земята.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *