post

Изследване на американски учени за пореден път потвърждава хипотезата, че прекомерното увлечение по социалните мрежи води до по-малко контакти в реалния свят. Активните потребители на социални мрежи по-малко общуват навън и се чувстват изолирани от обществото.

Съвременният живот води до това, че хората общуват помежду си все по-малко, отбелязват изследователите. На пръв поглед социалните мрежи би трябвало да решат този проблем, но на практика нещата са по-различни. В полезрението на изследователите са попаднали около 2000 души на възраст между 19 и 32 години, които са наблюдавани през последните три години.

В рамките на изследването е следено колко често доброволците са посещавали 11 от най-популярните социални мрежи. Оказва се, че хората, които прекарват в тях повече от два часа на ден по-често се оплакват от социална изолация, отколкото останалите участници в експеримента. Закономерността се е запазила даже тогава, когато учените вземали предвид разликата в образованието, нивото на доходите и останалите социално-икономически характеристики.

Впрочем, учените засега не могат да твърдят с увереност дали социалните мрежи са причина за социалната изолация, или социалната изолация принуждава хората повече време да прекарват в интернет.

One thought on “Учени: Висенето в социалните мрежи води до социална изолация

  1. Аз пък изобщо не припарвам в социалните мрежи, но пък съм сериозно социално изолиран.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *