post

Реалността на цифровото видеонаблюдение е наистина вълнуваща. Определено не съответства на картината която сте си изградили вече в ума. Може би се сещате за някой от сериалите “Low & Order” или „Person of interest” … всичко там е толкова драматично и е изградено около видеонаблюдението и неговата широка употреба. Системите за видеонаблюдение днес, са по-усъвършенствани, по-достъпни и по-лесни за използване от повечето хора.

Да разгледаме някои от митовете, които все още съществуват около цифровите системи за видеонаблюдение…

Мит №1. Цифровите системи за видеонаблюдение са твърде скъпи

На пръв поглед разходите за подмяна на съществуващите камери с най-съвременното цифрово оборудване могат да бъдат обезсърчаващи. Ако подменяте аналогови камери обаче, вземете предвид следните три фактора:

– Цифровите ip камери имат много по-добра разделителна способност и по-широк ъгъл за наблюдение, така ще имате нужда от по малко камери, отколкото разполагате в момента
– Кабелите за цифрови камери са много по-ефективни и по-лесни за инсталиране
– Разходите за инсталиране и поддръжка ще бъдат много по-ниски при цифровите системи за видеонаблюдение

Мит №2. Цифровите системи за видеонаблюдение изискват много работа

Има няколко причини поради които цифровото видеонаблюдение ще улесни живота ви.

Първо, видеозаписите, заснети от камерите се съхраняват на носител и това прави търсенето им много лесно. Сега може да търсите с произволен брой променливи и да намирате видеокадрите, които търсите, много по-бързо.

Второ, цифровото видеонаблюдение, може много да улесни работата ви, защото вече не ви свързва със стая, пълна с монитори. Вие, както и служителите отговарящи за сигурността, ще имате достъп до целия видео материал, от своя лаптоп, смартфон или таблет, където и да се намирате.

Трето, поддържането на цифровото видеонаблюдение е много лесно. Повечето от корекциите които извършвате по камерите, включват стълба и физическо настройване, като посока и фокус. Сега всички тези настройки, могат да бъдат направени от клавиатурата.

Мит №3. Инсталирането на видеонаблюдение отнема много време

Днес всички цифрови системи за видеонаблюдение работят с един кабел. Технически казано това е CAT-5 кабел. Това прави инсталирането много по-лесно от старите аналогови системи, където кабелите бързо се умножават и разширяват. Цифровата система ви дава също така и по-голяма резолюция.

Ако желате пряк път, можете да свържете системата за видеонаблюдение във вече съществуващата мрежа. Но бъдете внимателни. Ако вашата мрежа не е добре направена, това може да ви забави.

И накрая, цифровата система за видеонаблюдение, дава още едно нещо което не сте имали в миналото – статистика. Чрез подобрения софтуер, можете да плучите достъп за изпълнение от всичките си камери. Това ви дава възможност да поддържате раздели за ефективността на вашата система за видеонаблюдение и да докладвате за тези анализи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *