post

Телелинк е първата българска компания, която се присъединява към Cybersecurity Tech Accord. Обединението на повече от 60 глобални компании, чиято мисия е да защитава гражданите в онлайн средата и подобрява сигурността в киберпространството, прие осем нови компании по време на European Cybersecurity Forum – Cybersec, който се състоя на 8 и 9 октомври в Краков.

Мисията на Cybersecurity Tech Accord е да насърчава интернет сигурността и да бъде платформа за международно сътрудничество на технологични компании, участващи в защитата на своите клиенти и потребители, както и да помага в превенцията на злонамерени атаки. Компаниите, които участват, се ангажират да си сътрудничат по инициативи, които подобряват сигурността, стабилността и устойчивостта на киберпространството. Съчетавайки ресурсите и опита на световната технологична индустрия, Tech Accord създава отправна точка за диалог, осигуряване на по-добра кибер защита и дейности за мрежова сигурност.

Същевременно, като част от дейностите, насочени към опазване на онлайн средата, Cybersecurity Tech Accord обяви партньорство с Global Forum on Cyber Expertise (GFCE). Партньорството играе ключова роля в съчетаването на работата на правителствата, международните организации, гражданското общество и бизнеса за обмен на най-добри практики и опит в областта на киберсигурността в света.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *