post

Холандският разработчик Гуидо ван Росъм, създател на програмния език Python през 1989 г., подаде оставка като ръководителя на проекта. Ван Росъм официално заема поста „великодушен пожизнен диктатор“ (BDFL) на проекта, който му дава възможност да наблюдава процеса на разработка и да взема окончателно решение. За оттеглянето си самият Гуидо съобщава в писмо на уебсайта на Python.

Ван Росъм обяснява, че се чувства уморен от борбата с трудностите в процеса на одобряване на предложенията за подобряване на Python (Python Enhancement Proposal, PEP). „Сега, когато PEP 572 е готов, вече никога не искам да се боря толкова твърдо за PEP и да разбера след това, че толкова много хора презират решенията ми“, пише той. Отбелязва също така, че вече не е млад – той е на 62 години – и не е напълно здрав.

„Великодушният диктатор“ възнамерява изцяло да се оттегли от процеса по вземане на решения, но известно време да остане в проекта като обикновен разработчик на ядрото, т.е. разработчик от основния екип. Ван Росъм обещава също, че ще продължи да бъде достъпен като наставник на други участници в проекта – може би дори по-достъпен от преди.

Ван Росъм пише още, че не възнамерява да назначи наследник на поста „великодушен пожизнен диктатор“. Общността на разработчиците на Python ще трябва сами да решат коя форма на управление е най-подходяща за проекта. Ван Росъм предлага да се избира между демокрация, анархия, диктатура и федерация.

В допълнение, общността ще трябва да реши какъв ще бъде новият ред за одобрение на PEP и как ще се избират новите разработчици на ядрото. Според Ван Росъм това би могло да бъде предписано в отделни PEP, които ще имат силата на Конституция, но той лично не възнамерява да го прави, а вместо това предоставя на общността да прави всичко, което реши.

Независимо от това „диктаторът“ напомня, че е необходимо да се спазват нормите, предписани в кодекса за поведение на проекта (Code of Conduct) – и по-специално в процедурата за отстраняване на участници от проекта. Тези, които не са съгласни с правилата на кодекса, той предлага да се оттеглят от проекта сами.

Приносът на Ван Росъм за развитието на Python е огромен. Благодарение на него Python сега е един от най-широко използваните езици за програмиране в света, идеален за начинаещи и в същото време намиращ приложение в мащабни проекти, включително YouTube, Instagram и Dropbox. Самият Гуидо работи в Dropbox, след като напуска Google през 2012 г.

CodingDojo постави Python на второ място в списъка с най-търсените умения за програмисти разработчици от страна на работодателите. Сайтът за въпроси и отговори за програмисти Stack Overflow отреди на Python 7-о място през 2018 г. сред най-популярните езици за програмиране и писане на скриптове, поставяйки го преди езици като C#, Ruby и PHP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *