post

Консорциум от 16 компании (ETRI), оглавяван от LG Display създаде първата истинска цветна триизмерна холограма.

Инициативата за създаване на цветна холограма беше инициирана от правителството на Южна Корея през 2013 г. Показаната холограма използва ефект за демонстриране на видими изображения във въздуха и се проектира от няколко мощни лазера.

Изображението може да бъде разгледано от всички страни, а промяната на цветовете се постига чрез интерференция между лъчите на лазерите. Размерите на холограмата са приблизително 7,5 см и като се има предвид сложността на нейното получаване, това явно е максимумът. До 2021 г обаче изследователите разчитат да увеличат размерите на проектирания обект до 25 см.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *