post

Учените възлагат големи надежди на квантовите компютри, използващи явленията на квантовата суперпозиция и квантовата заплетеност за обработка и предаване на данни. Досега обаче никой не е успявал да създаде квантови чипове памет. Изследователи от Калифорнийския технологичен институт първи създадоха микропроцесор, който може да съхранява квантова информация във вид на светлина в кубити. Специалистите считат, че това е много важна стъпка – подобни чипове ще позволят на технологиите за квантови изчисления да направят крачка далеч напред.

Микросхемата съдържа в себе си модули памет с размер 15 на 0,7 микрометра. Всеки модул включва в себе си оптичен елемент, улавящ и задържащ фотон в себе си. Преди работа микросхемата се охлажда до -272,7 градуса по Целзий, след което изследователите активират лазер за доставка на фотони в модулите памет. Самите модули могат да задържат фотоните в продължение на 75 наносекунди, след което светлината преминава нататък. На изхода информацията, съдържаща се във фотоните, се проверява за съвпадение с първоначалната. Процентът на грешките в експеримента е само 3%.

В традиционната компютърна памет единицата за информация бит се съхранява или в 1, или в 0. Квантовите компютри работят с информация, представена във вид на кубити – квантови битове. За разлика от битовете, кубитите могат да бъдат не само 0 или 1, но и двете едновременно. Това на свой ред позволява по-ефективно да се съхранява и обработва информация. Учените от Калифорнийския университет са публикували резултатите от своите изследвания в списание Science.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *