post

Управителният съвет на БСК одобри създаването на Kонсултативен съвет по въпросите на киберсигурността (КСВК). Съветът ще подпомага УС на БСК, като ще изготвя становища и анализи, ще прави предложения за нормативни промени и ще консултира членовете на Камарата по въпросите на киберсигурността, а членовете на Съвета ще представляват БСК в работни групи и консултативни органи към държавни институции.

Координатор на Съвета ще бъде Ясен Танев – председател на УС на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер (БАРБС), член на БСК. В състава на Съвета са поканени за участие експерти от членуващи в БСК фирми и организации.

Идеята зад Съвета е обусловена от все по – силното технологично развитие и интензивно внедряване на иновации, а компаниите все по-често срещат предизвикателство в това да защитят информацията. Днес над 10000 кибератаки на всеки час се случват в световен мащаб, а успешната стратегия за киберсигурност трябва непрекъснато да се развива, за да върви в крак с променящите се стратегии и технологии, използвани от хакерите, се казва в  мотивите за създаването на КСВК. Този процес изисква многостранни усилия и познания, за да отговори адекватно на непрекъснато нарастващата сложност на киберзаплахите и нуждите за сигурност на всяка организация. Именно това провокира

Управителният съвет на БСК утвърди и предложения на БСК за реформа на висшето образование. С предложенията БСК подчертава необходимостта от провеждане на своевременно, широко и пълноценно обсъждане на необходимите решения и мерки за цялостна реформа на висшето образование (ВО) с участие на ръководствата на висшите училища и университети, Съвета на ректорите, Министерство на образованието, национално предавателни и браншови сдружения на работодателите и работниците и други заинтересовани страни. Основна цел на този дебат следва да бъде приемане на амбициозна и осъществима стратегия за развитие на висшето образование до 2030 г., отговаряща на съвременните предизвикателства, на протичащата цифровизация на глобалната икономика в съответствие с подхода и принципните промени на Закона за висшето образование, внесени в 44-то Народно събрание.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *