post

Всеки бизнес се стреми да продава своите стоки или услуги на целевата си аудитория. Но откъде самата аудитория да научи за тези стоки и услуги? Пазарът е толкова голям, че можете лесно да се изгубите сред конкурентите, ако не запознаете потенциалните си купувачи и клиенти със своите оферти. Рекламата може да бъде най-различна, но за най-ефективна е призната именно тази посредством рекламен видеоклип. Това е така, защото рекламният видеоклип за разлика от останалите рекламни формати може да въздейства директно на човешките емоции.

Рекламният клип представлява художествено или анимационно видео, чиято основна цел е да привлече вниманието на потенциалните купувачи или клиенти и да им продаде стоки или услуги, предложени от компанията, която се рекламира. Освен за продажба видео рекламата се използва и за утвърждаване на брандове / марки или за подсилване на имиджа на дадена компания.

Рекламното видео трябва да бъде не само професионално и качествено заснето, но и да се отличава с оригинален сценарий. Стандартният информационен клип днес не може да изненада никого. Клиентите могат да бъдат привлечени само и единствено със сюжет, който изкусно да изтъква ползите от определени стоки или услуги, предлагани на пазара от дадена компания.

Рекламният видеоклип използва визуални техники, за да може брандът да се запечата в съзнанието на зрителя. При писането на сценарий за рекламно видео се спазват три основни принципа: атмосфера, разказ (storytelling) и емоции. Най-важният елемент във видеото са емоциите.

Какви видове рекламни клипове съществуват?

Рекламните видеоклипове се разделят на няколко основни вида:

Сценичен – рекламен видеоклип, който е заснет с актьори и режисьор по оригинален сценарий. Това е най-сложният за изпълнение и скъп за заснемане видеоклип. По него обикновено работи голям екип, но пък ако е реализиран правилно, инвестицията напълно си заслужава.

Анимационен – това е рекламен видеоклип, който е създаден чрез средствата на анимацията: рисуват се обекти, които след това се анимират – придава им се движение. По правило, анимационният видеоклип е рентабилен, защото е малко по-лесен за създаване и обикновено струва по-евтино от заснета видео продукция.

Репортажен видеоклип – това е рекламен видеоклип, който е заснет по метода на репортажната снимка. Това е най-лесният за изпълнение и евтин рекламен клип. По него не работи режисьор, защото на практика във видеото няма история и актьори. Операторът импровизира в процеса на снимане, като заснема работни моменти от локацията на дадената компания. След това този материал се превръща в основа за създаването на информационен промо-клип.

Кои са основните разлики?

Според целевото си предназначение, или по-просто казано платформата на разпространение, рекламните видеоклипове се разделят на два основни вида:

– рекламни видеоклипове за телевизия;

– рекламни видеоклипове за интернет.

Основните разлики между двата вида са в тяхната продължителност и в цената за продукция. За телевизията рекламните видеа обикновено са с продължителност 10, 15 или 30 секунди и струват значително по-скъпо поради размера на рекламните кампании, а за интернет – 15, 30, 60, 120 и повече секунди и цените им са много „по-приятелски“.

От рекламни видеоклипове има нужда всяка една компания, независимо от това колко е голяма и с какво се занимава. Разликата се крие в бюджета и във вида на рекламното видео.

В какви ситуации се нуждаем от рекламни видеа?

– Пускане на нова продукция или разширяване на списъка на услугите;

– Организиране на мероприятие;

– Предлагане на нови оферти и промоции;

– Ребрандинг;

– Кризисен мениджмънт – справяне с проблеми с репутацията на бизнеса;

– Подсилване на корпоративната визия на компанията;

Добре изработеният рекламен видеоклип позволява на компанията значително да увеличи продажбата на своите стоки или услуги, да запечата бранда в съзнанието на своите зрители и успешно да се конкурира на пазара. Изключително помага и за заявяването на определени ценности, със заявяването на които компанията иска да се асоциира и приближи повече до своите клиенти.

Добре де, но кой формат е най-удачно да изберете за вашия бизнес?

Всичко зависи от задачите, които си поставя клиентът. Презентацията на определена услуга, предлагана от компания, в повечето случаи най-добре се постига посредством видео анимацията. За фирма от малкия бизнес обикновеният промо-клип често е най-доброто предложение. За голяма рекламна компания тези варианти не са добри, така че за нея най-добре ще бъде да се възползва от сценичен рекламен видеоклип.

Защо вашият бизнес има нужда от лого анимация?

Движението привлича вниманието. Именно поради тази причина да анимирате своето лого за начало и край на видеоклиповете си, ще бъде много по-запомнящо се от това да го показвате просто статично. Без да се прекалява, разбира се – анимираното лого трябва да бъде изящно и привлекателно, а не претрупано с визуални елементи, но както всичко останало в дизайна, и това е въпрос на вкус и виждания.

Анимацията в логото със сигурност ще успее да повиши и вашия рейтинг в интернет търсачките. Най-популярната търсачка в света – Google, активно използва анимация, което може съвсем ясно да се види в Google Doodles.

Логото е начин за бързо асоцииране на продукт или уебсайт с определен бранд. Моменталното установяване на връзка между лого и марка е много силен фактор, тъй като по този начин се увеличава разпознаваемостта на бранда и в бъдеще.

Мислете за лого анимацията като за метод да разкажете кратка история за своята компания. Бъдете уникални, търсете нови идеи и забравете за скуката.

Експлейнър видео (Explainer video) или още познато в България като Обяснително видео

Обяснителното видео (или експлейнър видео) е подходящо за бизнеси на всякакво ниво. В него може по симпатичен и атрактивен начин, подробно да се разкаже за нов продукт на дадена компания, да се покаже как се използва той и да се демонстрират всички негови преимущества пред продуктите на конкурентните компании. Explainer видеоклиповете се използват и за реклама и маркетиране на услуги и други бизнес съобщения, които компаниите искат да изпратят към своите клиенти и потенциални клиенти.

В този формат като главен герой на клипа отлично ще се впише потребител, който споделя своя опит с клиентите относно използването на ново устройство, продукт или услуга. В експлейнър видеото задължително трябва да се обясни с какви проблеми и трудности може да се сблъска потенциалния клиент, ако закупи дадения продукт – откровеността е важен момент относно спечелването доверието на клиента. Хуморът винаги е наш приятел във видео продукциите и затова е важно при възможност да наблегнем и на него във сценария.

Обяснителното видео (експлейнър видео) е изключително подходящо и за представянето на иновационен продукт, с какъвто до момента потребителите са нямали никакъв достъп и не знаят защо е необходимо да го закупят.

Какви задачи решава explainer video?

Explainer видеоклиповете се създават, за да се визуализира пред аудиторията вашата компания, наред с продуктите и услугите, с които тя се занимава. Видеото трябва да постигне това посредством използването на разбираеми за зрителите образи, с които те могат да се асоциират. Затова е изключително важно в предварителната подготовка за изработка на explainer видео да се определи ясно таргет аудиторията. Продължителността на експлейнър видеото рядко надхвърля две минути. Ние препоръчваме продължителност до 1 минута. Краткото времетраене и увлекателният формат позволяват лесно и удобно да се предостави на аудиторията правилната информация.

Необходимо ли ви е наистина експлейнър (explainer) видео?

Експлейнър видеоклипът е лесен и икономически изгоден начин за реклама на всяка компания. Чрез explainer video зрителят има възможност да разбере с какво точно се занимавате, какви цели си поставяте и какви стоки и услуги предоставяте. Лесният и разбираем призив за действие в експлейнър видеото мотивира потребителя за извършването на следващата крачка – закупуването на продукта / услугата на компанията или пък отправяне на запитване към нея.  

Характерни черти на експлейнър видеото:

Обяснителното видео информира потребителя по креативен и забавен начин;

Експлейнър клиповете подбуждат клиентите към действие;

Explainer video клипа създава директна връзка между компанията и потенциалните клиенти / купувачи;

Експлейнър видеоклипът оказва изключително благоприятно влияние за изграждането на имиджа на компанията.

Обяснителното видео е кратко, сравнително евтино и малко по-лесно за изработка. То не изисква цял голям снимачен екип, а може да бъде изцяло изпълнено посредством способите на анимацията.

Whiteboard видео или видеоклип тип бяла дъска

Ето още един изключително интересен формат сред видовете рекламни видеоклипове. Той води началото си от 2007 г. и въпреки бурното развитие на компютърната и 3D анимация през следващото десетилетие и днес не губи своята актуалност.

Whiteboard видео се създава по два начина:

  1. Реално заснемане на ръка, която рисува/илюстрира на живо и последващо забързване и обработка на видео монтаж
  2. Изцяло компютърна видео анимация с графични елементи създадени от дизайнер

В типичните уайтборд клипове, рисунката се създава постепенно и пред очите на зрителя малко по малко се разкрива цялостна картина, която създава различни представи у него относно дадена компания и предлаганите от нея продукти и услуги.

Whiteboard video анимацията е привлекателна не само със своята простота – тя притежава и определено хипнотично въздействие. Добре направеното рекламно видео „бяла дъска“ е способно да завладее зрителите. И наистина, колко е интересно да видиш как на първоначално празната бяла дъска се появява, развива и накрая напълно формира някаква идея посредством рисунка.

Е, тогава какво е заключението от всичко това?

Анимационното (анимирано) маркетингово видео е един от най-добрите начини да се възбуди интерес към посетителите на вашия уебсайт. През годините създаването на анимирани рекламни видеоклипове набираше все по-голяма популярност. Днес можем да заключим, че това е един от най-предпочитаните инструменти за реклама, който се използва от почти всички компании. Анимираният рекламен видеоклип спестява време и усилие на посетителите на уебсайта на вашата компания и позволява бързо да се представят пред клиентите всички преимущества относно използването на конкретен продукт или услуга.

Нашата препоръка е да се насочите към изработка на анимирани рекламни explainer видеоклипове, тъй като стила им е много по-съвременен и успяват по-добре да привличат потенциалните купувачи.

One thought on “Супер симпатични анимирани explainer видеоклипове – впрегнете ги в полза на бизнеса си

  1. Здравейте,
    Каква оферта бихте ми дали за изработка на уайт борд видео анимационен клип с дължина около 60 сек.
    Темата е реклама на milkaid – продукт, който се използва при лактозна непоносимост.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *