post

България се нарежда сред водещите държави от Европейския съюз в изпълнението на политиката по отворени данни, сочи изследване на Европейския портал за данни за 2017 година.

Данните за България са предоставени на Европейската комисия чрез „Общоевропейски въпросник за оценка на състоянието на отворените данни за 2017 г. в България“. Въпросникът бе попълнен на основата на годишната обществена консултация, която Държавната агенция „Електронно управление“ проведе с всички администрации през май и юни 2017 година.

Измерването на степента на зрялост на политиката по отворените данни в продължение на три последователни години показва, че държавите членки на ЕС полагат значителни усилия, за да подобрят публикуването на отворени данни, като страната ни е сред водещите в областта (т.нар. Trendsetters).

Докладът сочи още, че като цяло европейските страни са на челни позиции по отношение на отворените данни и в световен мащаб.

Повече информация можете да намерите в приложения информационен документ за България и на интернет страницата на Държавната агенция „Електронно управление“ .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *