post

Куриерският оператор Спиди АД се е договорил да закупи 100% от българската софтуерна фирма ОМГ Мобайл ООД, съобщава бизнес медията Economic.bg.

Сумата по сделката е 2 млн. евро и в нея се включва както разработеният от ОМГ Мобайл софтуер, така и едно специфично условие – ключовите членове на екипа да останат да работят в компанията през следващите пет години.

За да си гарантират това, от Спиди са включили в договора клауза, че посочената сума ще се изплаща също в петгодишен период, като 75% от нея ще е дължима единствено ако основните разработчици останат на работа.

ОМГ Мобайл разработва софтуерни решения за Спиди през последните петнадесет години, включително приложения за работата на куриерската група в България, Румъния и Гърция. До сега обаче Спиди ги използваше на лицензионен принцип, а занапред тя ще притежава софтуерните продукти и те няма да бъдат предлагани на трети страни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *