post

В структурата на Агенция “Пътна инфраструктура” ще се създаде специализирано звено, което ще се занимава с електронната система за събиране на пътни такси на база на изминато разстояние и електронните винетки, реши кабинетът. За финансиране дейността на Националното тол-управление пък бяха отпуснати 2.07 млн. лена.

С решението на кабинета се изменят компетенциите на дирекция “Пътни такси и разрешителни”, от функциите на която отпада събирането на таксите за пътищата. Те се прехвърлят в новосъздаденото специализирано звено.

Като мотив за промените се посочва, че така се осигурява възможност за ефективно управление на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние. С отпуснатите над 2 млн. лева Националното тол-управление ще оборудва помещения за администрацията, ще покрива разходите по експлоатацията на 105-те автомобила за контрол и ще плаща наемите за разполагане на 500 терминала за самообслужване, от които ще се купуват електронни винетки.

Наскоро министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова обяви, че в Националното тол-управление ще работят 921 души.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *