post

Доставчиците на печатни услуги и маркетинг експертите осъзнават силата на въздействие на персонализираните маркетинг кампании, но изчислението на очакваната възвръщаемост на инвестицията може да се окаже трудно.

Нов софтуер на корпорация Xerox улеснява измерването на ефективността на транспромоционални кампании и кампании с директна поща още преди отпечатването на материалите.

ProfitQuick Direct Marketing ROI Planner, една от последните добавки към портфолиото ProfitAccelerator на Xerox, прогнозира ефективността на кампаниите с директна поща и предоставя предварителна оценка за възвръщаемостта на инвестицията. Данни като брой пратки, единична цена за производство, и приходи от продадени продукти или услуги влизат в онлайн калкулатор. На свой ред, доставчиците на печатни услуги и маркетинг експертите получават финансови данни, които може да ускорят развитието на нов бизнес или да преобразуват кампанията от статична в по-таргетирана и по-персонализирана.

„Виждал съм различни калкулатори за възвръщаемост на инвестициите, но този е първият, който е толкова всеобхватен за персонализирани кампании, а освен това – и лесен за употреба,” каза Боб Пенте, президент на Wired Pente Inc. – рекламна и маркетинг агенция, базирана в Торонто. „Той взема предимствата и ползите, и ги превръща в количествено изразени ресурси, така че резултатите от кампанията могат лесно да бъдат предвидени. Това е фантастичен инструмент за маркетинг специалисти.”

ProfitQuick Direct Marketing ROI Planner е достъпен за безплатен даунлоуд отсайта на Xerox.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *