post

2,3 млрд. лв се очаква да достигнат оперативните приходи в софтуерната индустрия в България за 2017 г., прогнозират от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) при представено на състоянието на сектора за 2017 г.

„Данните за 2016 г. сочат, че приходите представляват 2,2% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, като това е постигнато само 22 хил. заети специалисти от почти 3 милиона работна сила в страната“, каза председателят на БАСКОМ Стефан Кочков. По думите му към 2020 г. се очаква този дял да достигне 3 на сто от БВП.

Според изследването „Барометър за състоянието на софтуерната индустрия 2017“, повече от 90% от компаниите прогнозират ръст на приходите над 10% през 2017 г. През миналата година платените от бранша данъци възлизат на 316 млн. лв., спрямо 278 млн. лв. през 2015 г. Това прави близо 14 хил. лв. преки и косвен данъци на зает в сектора.

Проучването на сектора показва още, че той расте 3 пъти по-бързо от икономиката на България като цяло, информира Монитор. През 2016 г. този ръст е 13,7%, като оперативните приходи са нараснали от 928 млн. лв. през 2011 г. до 2 млрд. лв. през 2016 г.

Подобно на други сектори основен принос за ръста имат фирмите, работещи за чужди пазари. За периода 2011-2016 г. оперативните приходи на експортно ориентираните софтуерни компании са нараснали от 312 млн. евро до 764 млн. евро. Само през миналата година приходите от услуги за чужбина са се увеличили с почти една пета.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *