post

Софийска работилница за иновации ще решава важни за градовете проблеми.

В периода 29-31 2019 г. март в Софийска градска художествена галерия ще се проведе работилница за иновации, като част от пилотния проект на Съвместния изследователски център на Европейската комисия „Науката среща регионите/парламентите“.

Столична община беше избрана като един от градовете участници в проекта и ще организира работилница за иновации, в партньорство със Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски “, Асоциация за развитие на София и „Зелена“София. В рамките на събитието ще бъдат разгледани три предизвикателства, пред които София, а и голяма част от градовете в България са изправени. Целта е да се съберат мненията и идеите на различни групи от обществото и да се стигне до решения, които биха могли да се приложат на практика. Методологията на работилницата за иновации се основава на факта, че когато се съберат на едно място хора с различен профил и интереси има голяма вероятност да достигнат до ефективни решения по зададените проблеми.

За повече информация и регистрация посетете страницата на събитието: https://www.innocampsofia.net. Местата са ограничени, не пропускайте да се регистрирате.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *