post

Сирма Груп Холдинг сключи договор с ЕЛАНА Трейдинг, за да изпълнява функцията на маркет-мейкър на емисията акции на Българска фондова борса-София (БФБ). Инвестиционният посредник бе одобрен и регистриран от БФБ като маркет-мейкър на 25.01.2016 г. В следствие на това в момента ЕЛАНА Трейдинг е единственият посредник на пазара, осъществяващ тази функция, а Сирма е единственият емитент с маркет-мейкър в България.

„Това е естествена следваща стъпка и много ясно послание към нашите настоящи и бъдещи инвеститори – Сирма излезе на борсата, за да се развива и да върви по-бързо напред, затова и искаме да продължим да се открояваме сред другите емитенти на нашата борса като се осигури и гарантирана ликвидност на акцията“, заяви Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг.

Като маркет-мейкър ЕЛАНА Трейдинг има задължението да обезпечава минимална ликвидност по позицията на Сирма Груп Холдинг чрез свои средства. Посредникът трябва да поддържа оферти „купува“ и „продава“ с минимални суми от 2 500 лв. на котировка. Максималният спред на котировките на маркет-мейкъра следва да е 5%, а договорът между Сирма Груп Холдинг и ЕЛАНА Трейдинг влиза в сила от 1 февруари 2016 г.

Ползата за инвеститорите

Практиката на включване на маркет-мейкъри по емисии на фондовите пазари е широко разпространена в развитите икономики – тяхната роля осигурява наличие на ликвидност на емисиите.

Тази стъпка от страна на Сирма Груп Холдинг е поредното доказателство, че новата публична компания продължава да се грижи да осигури добра основа за вземане на инвестиционно решение както за настоящите, така и за потенциалните инвеститори. През есента на 2015 г. Сирма беше първата технологична компания провела онлайн семинари със заинтересовани инвеститори. Онлайн дискусиите за 2016 вече са планирани и ще се провеждат редовно след регистрацията й на Българска фондова борса. Това е пример за публичните компании на пазара за открит контакт с всички инвеститори и за добра практика на пълна прозрачност на дейността.

Търговията с акциите на Сирма Груп Холдинг на БФБ стартира на 23 ноември 2015 г. след проведеното успешно първично публично предлагане, в което бяха набрани 11.5 млн. лв. Така IPO-то на компанията се нареди в историята на пазара като най-голямото от 2008 година насам.

Маркет-мейкъри на БФБ

През 2006 г. Българска фондова борса въвежда за първи път правила за регистрация и извършване на дейност като маркет-мейкър. Досега само шест посредника са изпълнявали тази функция като никой от тях вече няма текущ договорен ангажимент.

Автор: Владимир Василев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *