post

Компанията JVC Kenwood е разработила нова интегрирана система за управление на камери за видеонаблюдение. Системата създава напълно 3D модел на зданието, с помощта на който потребителят избира участък за разглеждане. Управлението се улеснява значително с поддръжката на сензорен интерфейс.

Разработчиците обясняват, че досега потребителите са създавали аналогична триизмерна схема на разположение на камерите в главата си. Новата система прави процеса по-нагледен – потребителят на сензорния екран избира интересуващата го камера и регулира ъгъла на нейното завъртане. При това схематичното изображение на тази камера се завърта заедно със своя реален прототип.

За работа със системата е нужен персонален компютър под управлението на Windows 7 и графичен процесор, поддържащ триизмерна картина. Наблюдението се осъществява чрез фирмените камери VN-V685 IP, а записващото устройство също се купува отделно. Що се касае до триизмерните компютърни схеми на сградите, те се създават от специалистите на JVC Kenwood – за целта поръчителят предоставя чертежи на обекта.

One thought on “Сензорен 3D интерфейс за работа с камери за видеонаблюдение

  1. Pingback: Шпионските камери за видеонаблюдение стават все по-популярни сред българските потребители (видео) | Pixelmedia.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *