post

Съветът за електронни медии (СЕМ) ще контролира и платформите за споделяне на видеоклипове, които са с юрисдикция България. Това решиха на първо четене депутатите с приетите промени в Закона за радиото и телевизията, внесени от Министерския съвет.

С промените СЕМ ще приеме Кодекс на поведение, който ще бъде задължителен за всички доставчици на медийни услуги. Регулаторът ще публикува правилата на своята интернет страница и ще следи за спазването им.

С новите правила се прилага европейска директива за аудиовизуалните медийни услуги. Законопроектът предвижда по-силни мерки за защита на децата срещу вредното съдържание в онлайн пространството, както и закрилата им по отношение на търговските съобщения.

Чрез директивата се въвежда и изискване медийните доставчици да предлагат минимум 30% европейско съдържание на достатъчно видимо място, както и да има достъпно за хората с увреждания съдържание. Заложени са и разпоредби за насърчаване на медийната грамотност на гражданите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *