post

На 6 и 7 декември 2017 г. в Бизнес инкубатора на “София Тех Парк” ще се проведе семинар по проект Big Data for Smart Society – GATE.

Целта на събитието е да подпомогне идентифицирането на приоритетните научни области/проблеми и пилотни проекти в сферата на големите данни, които да бъдат основополагащи за бъдещия Център за върхови постижения GATE.

Проектът GATE е фокусиран върху подготовката за създаване на Център за върхови постижения, който ще изпълнява ролята на национален, регионален и Европейски хъб за значими научни постижения, образование и иновации в областта на големите данни.

Повече информация е достъпна тук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *