post

По улиците в градовете има много растения, които обаче изпълняват чисто декоративна функция. Може ли обаче тази флора да бъде снабдена и с допълнителни функции? Да кажем през деня растенията ще отделят кислород, а през нощта ще осветяват улиците. Звучи фантастично, но е напълно изпълнимо на практика.

Идеята не е лишена от смисъл и по икономически съображения – по данни на различни изследвания, за осветяването на улиците през нощта се харчи от 10 до 20% от произвежданото електричество.

Много организми притежават способността да светят през нощта. Нещо повече, учените вече са успели да “активират” необходимите гени в растенията. Например, накарали са да светят листата на тютюна като е използвано генно инженерство, съобщава Science Daily.

А пък учени от Масачузетския технологичен институт са решили да използват нанотехнологии. Те са създали силициеви и полимерни наночастици, които могат да се движат в листата и стъблата на растенията в определено направление, като в същото време “отделят” светлина. Във всяка от частиците се съдържа едно от трите вещества: луциферин (който изпуска светлина), луцифераза (фермент, принуждаващ луциферина да свети) и кофермент А (той повишава активността на луциферазата). Под влиянието на водната среда всичките три наночастици се поместват в устицата на растенията.

В крайна сметка изследователите са получили светене на растенията, което 100 000 пъти надвишава това на генно модифицирания тютюн. Най-интересното е, че светенето лесно може да се изключи, просто като се добави съединение, блокиращо някое от изброените по-горе вещества. Към момента максималният период на светене не надвишава 4 часа, но учените смятат да увеличат този показател.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *