post

На есенното събитие на Apple не видяхме наследникът на HomePod, за който се говореше, но компанията направи подобрение на софтуера в понеделник, което дава възможност да се търсят говорителите с помощта на Find My iPhone, да се провеждат телефонни разговори и да се задават няколко таймера. Как обаче се конкурира HomePod с останалите подоби устройства на пазара?

Отговор на този въпрос дава статистиката на CIRP, според която говорителите на Apple имат 6% пазарен дял към момента, а едва 2% от клиентите на компанията са си купили такива. Самата индустрия се насочва към по-малките и по-евтини варианти, а Echo Dot представлява повече от половината база на Amazon, докато Home mini има 40% от тази на Google. Естествено както Google, така и Amazon продават повече говорители от Apple, като насърчават клиентите си да купуват повече от едно устройство. Всъщност над една трета от собствениците на смарт високоговорители, вече притежават повече от един такъв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *