post

Според  данни на Евростат през 2016 година над 1 милион, или  27% от българите са пазарували онлайн, като през последните години се наблюдава нарастване на е-търговията с около 20%. Стоките, които са купувани, са предимно дрехи и спортни артикули. Най-активни са хората на възраст между 18-34 г., като потребителите между 25 и 30 г. са запознати и търсят своите права при злоупотреби.

Това стана ясно на кръгла маса на тема: „Информационните технологии в полза на потребителите”. Поводът е отбелязването на Световния ден на потребителите – 15-ти март. На срещата бяха обсъдени възможностите и предизвикателствата на цифровата икономика за потребителите и бизнеса, а също така и сигурността на мрежите и онлайн пазарите.

 

Общият оборот е нарастнал с около 400 милиона лв. Това показва, че цифровата икономика е един от най-перспективните отрасли на модерната икономика. Тя се развива много бързо в световен мащаб и е важен двигател за развитието на иновациите и конкурентоспособността. Логично е това да бъде насърчено, но в същото време трябва да се обърне внимание на защита на потребителите в условията на цифровата икономика.

Въпреки това има проблеми и пречки, които възпрепятстват онлайн търговията. Най-често потребителите се срещат със забавяне на поръчки, отказ за връщане на парите при отхвърляне на покупка, лоша обратна връзка с търговците. Нелоялните търговски практики при електронните магазини, като фалшивите намаления, често се срещат по време на празници, както и нереалните промоции и неспазването на договореното време за доставка, стана ясно по време на кръглата маса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *