post

Размерът на аутсорсинг сектора в България възлиза на 2.4 млрд. евро за 2018 г. Това показват данните от годишния доклад за развитието на индустрията на Българската аутсорсинг асоциация. За миналата година тя формира 5.2% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, в сравнение с 4.8% през 2017 г.

Оперативните приходи нарастват с 19.5% вместо прогнозираните в миналогодишното издание 15.8%, сочи анализ, изготвен от SeeNews и включващ данни за 583 български компании, занимаващи се с аутсорсинг на бизнес процеси (BPO) и ИТ аутсорсинг (ITO) през 2018 година.

При запазване на този положителен тренд, се очаква до 2022 г. приходите в сектора да се удвоят до 4.8 млрд. евро, а относителният дял на аутсорсинга в БВП да достигне 9.2%.

Аутсорсинг секторът формира 2% от пазара на труда в България. В него са заети повече от 73 600 души към края на 2018 г. (над 9% ръст за последната година), а прогнозите са към 2022 г. броят им да превиши 80 хил. души.

Едновременно с това индустрията генерира 8.5% от всички разходи за заплати в икономиката през 2018 г., което е показателно, че заплатите в сектора са в пъти по-високи от средната за страната.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *