post

Нестле България, съвместно със свои партньори организира работилница „Интервю за младежта“, в рамките на която водещи международни и местни работодатели помагат на младежи от цялата страна да се подготвят за интервю за работа. Инициативата се организира специално за ученици, студенти и младежи от всички професионални направления в цялата страна. Събитието ще се проведе на 22 май 2015 г. от 12:00 часа в Централния офис на Нестле България (гр. София, бул. „Европа“ 128) и в него свободно могат да вземат участие всички желаещи младежи (ученици, студенти и стажанти). Нужно е младежите да се регистрират предварително, като изпратят e-mail на адрес: nestleneedsyouth@bg.nestle.com посочвайки трите си имена и телефон за контакти. Срокът за записване е  13 май 2015 г.

В рамките на специално разработена сесия младите хора ще имат възможността да получат ценна информация, практически насоки, уроци и съвети за своята подготовка и явяване на интервю от специалисти в областта. Работилницата „Интервю за младежта“ ще помогне на младежите да разберат кои са елементите на успешното представяне по време наинтервю , за да бъдат възприети от работодателите като „успешни кандидати“. Съдържанието на работилницата включва ролеви игри, работа по групи, както и състезание с креативен характер, като наградата ще бъде обявена на самото събитие.

Работилницата „Интервю за младежта“ е част от инициативата на Нестле за повишаване готовността за работа на младите хора и насърчаване на младежката заетост в Европа. В рамките на „Алианс за младежта“ („Alliance 4 Youth“) Нестле и партньори организираха 80 различни събития и обучения с участието на над 30 000 български младежи, само за последните 6 месеца. Компаниите показват ангажираността си към младежката заетост, като със съвместни усилия от старта на инициативата през септември 2014 г. са предоставили възможност за реализация на над 1400 млади хора на възраст до 30 години. Работилницата „Интервю за младежта“ е втората голяма инициатива на Нестле България за повишаване готовността за работа, след проведените 4 CV РАБОТИ-лници през 2014 г., в които взеха участие повече от 100 младежи от цялата страна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *