post

Процедура за 62 млн.лв., специално за стартиращи предприятия, която се очаква да подпомогне близо 400 новооткрити фирми ще бъде открита през месец юни по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на работна среща на тема: „Развитие на региона, инвестиции и бизнес климат“, която се проведе в Силистра.

Икономическият заместник-министър изтъкна, че се работи за облекчен достъп до финансиране на малките и средните предприятия в страната. “Българските компании ще имат възможност да се възползват от процедури за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) за близо 400 млн. лева през настоящата година, както и от финансовите инструменти, които предоставят за малки и средни предприятия от Българската банка за развитие, която по плана Юнкер ще издава до 100% гаранции по кредитите за МСП”, подчерта Борисов.

По думите му Силистра е сред приоритетните области по Оперативната програма, а от стартирането й към момента са сключени общо 9 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с място на изпълнение област Силистра на обща стойност 14,1 млн. лв. “Разчитаме чрез новия подход за регионална приоритизация да получим повече проекти от регионите”, каза още той.

Съветникът на икономическия министър г-н Любомир Ганчев допълни, че по програмата до края на годината предстои процедура за подобряване на производствения капацитет, за която е заделен ресурс от 150 млн. лева за нови машини и оборудване, а други близо 110 млн. лева са предвидени за иновации. “30 милиона лева са и средствата за тази година за създаването на клъстери”, допълни той.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *