post

Проф. Николай Лазаров е новият председател на управителния съвет на Фонд “Научни изследвания”, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Негов заместник става досегашният председател на изпълнителния съвет на фонда проф. Георги Вайсилов. И двамата са избрани при тайно гласуване с пълно мнозинство от десет гласа на първото заседание на новия изпълнителен съвет на фонда.

Николай Лазаров e професор по анатомия, хистология и цитология с изследователски интереси в областта на клетъчната биология, невробиологията и др., с индекс на Хирш 18 (инструмент за измерване на научноизследователската работата на учените – бел. ред.). МОН отбелязва, че през последните 5 години той е публикувал над 50 научни труда, цитирани над 500 пъти, и е ръководил и участвал в 11 научноизследователски проекта. Георги Вайсилов е професор в Химическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Автор е на 96 научни статии в списания с импакт фактор, над 80 доклада на международни и национални научни конференции, над 30 семинара във водещи световни научни центрове. Притежава индекс на Хирш 26. През 2013 г. е носител на награда “Питагор” за утвърден учен в областта на природните науки и математиката. От 2015 г. е председател на изпълнителния съвет на Фонд “Научни изследвания”.

Останалите нови членове на изпълнителния съвет на Фонд “Научни изследвания” са проф. Виржиния Кирякова, проф. д-р Явор Енчев, проф. Екатерина Ангелова Бъчварова, проф. д-р Диана Копева, проф. днс Стефан Денев, проф. дтн Светослав Николов, проф. дфн Иван Узунов, проф. дфн Диана Иванова, Димитър Андреев, старши експерт в дирекция “Наука” на МОН, който е представител на министерството във фонда.

През последните години Фонд “Научни изследвания” привлича вниманието с редица проблеми, свързани със липсата на достатъчно финансиране (макар че бюджетът за 2016 г. бе увеличен тройно в сравнение с предходната), забавяния на изплащания по проекти от 2010 г. насам, разминаване на срокове на международни проект и др. През 2012 г. дори учени излязоха на протест заради нарушения във фонда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *