post

Търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника нараства с 2.2%, сочат данни  на Националния статитически институт.

През юни 2017 г. спрямо същия месец на 2016 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 16.2%, търговията на дребно с разнообразни стоки – с 13.9%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 8.5%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – със 7.0%. Намаление е регистрирано при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 16.2%

През юни 2017 г. оборотът нараства спрямо предходния месец при, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 0.1%. Намаление е регистрирано при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 3.2%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 2.6%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 0.5%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – по 0.2%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *