post

Какви може да са предимствата на добре обзаведената класна стая? Може би си мислите, че няма значение дали училищната стая е с ново или старо обзавеждане. Това далеч не е така. Доброто училищно обзавеждане и добре подредената класна стая влияе много по-добре на училищната среда, на учениците и на учителите.

Учениците в една класна стая трябва да се радват на комфортна физическа среда, която да е модерна и да е безопасна за тях като да предлага добри удобства. Така те ще бъдат насърчавани да постигат по-добри резултати и да приемат повече знания. Процесът на общуване и запомняне също ще бъде възприеман по-добре от учениците с подходящо училищно обзавеждане. То влияе на взаимоотношенията учител-ученик като с изследвания е доказано, че интериорът на класната стая е изключително важен. Новото училищно обзавеждане е предпоставка за удобство и комфорт, усещане за чистота. Ако вие обаче нямате в този момент възможност за такова, то може само да направите интериора по-добър с наличните чинове и столове като направите пренареждане на класната стая. Това е съвет за всички учители, които желаят от учениците по-голяма концентрация и учебният процес ще бъде много по-ефективен. Все пак много фирми предлагат ученически столове на ниски цени, като това не означава, че качеството не е добро.

Другото важно нещо в една класна стая е достъпът на учителите до учениците. Ако училищните мебели са подредени така, че учителят няма достъп до всички деца и визуален контакт, то някои от тях може да се чувстват пренебрегнати.  Точно затова учителят трябва да подреди чиновете така, че да може да е в пряк контакт с децата. В стаята е нужно да има достатъчно свободно пространство, така че учителят да преминава и ад не притеснява учениците си, но в същото време да може лесно да стигне до всеки един от тях. Някои стари чинове обаче са много големи и старомодни, поради което това трудно се постига, така че е добре да заложите на ново и съвременно училищно обзавеждане.

Предимството на добре обзаведената класна стая се състои и в това, че няма да има ненужни бариери в общуването и учебният материал ще се усвоява много по-лесно от децата. В повечето класни стаи масите и ученическите столчета са подредени един зад друг. Защо това не е добре за учениците? Те виждат гърбовете на своите съученици и трудно могат да общуват с тях. Затова е добре учителят да пренареди стаята така, че училищните чинове да не са подредени по този начин. Чиновете може да са обърнати един към друг и така децата да работят на групи, за да добиват знания за работа в екип.

Известни педагози споделят някои от най-важните изисквания за подредбата на училищната стая. Всеки ученик трябва да има добра видимост към училищната дъска и да вижда какво пише учителят или неговите съученици. При разполагане на модерни помощни табла в стаята е важно да са видими от всеки един ученик. Също така учениците трябва да имат пространство, а не чиновете да са един до друг и по този начин да си пречат. Друго важно изискване е училищното оборудване да е ново и мобилно, за да може лесно да се размества и да се създава нужния комфорт.

One thought on “Предимствата на добре обзаведената класна стая

  1. Тези трапецовидни чинове са ИЗКЛЮЧИТЕЛНО неудобни! Заради някакъв заблуждаващо “иновативен” външен вид се жертва комфорта на работа – толкова лесно е учебникът ти да го избуташ на пода, просто непредценявайки, че чинът ти е с окълцани краища. При това тук нямаме дори красота (говоря по отношение на формата, не че плотовете не са направени качествено и изглеждащо добре като материал).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *