post

Обикновено повечето документи са от типа на общински удостоверения, фирмени договори, съдебни дела, застрахователни оценки. Могат да бъдат и лични документи като дипломи, академични справки, съдебни споразумения при развод, медицински епикризи. Затова всяка агенция за преводи трябва да разчита на специализиран екип от висококвалифицирани преводачи, които извършват превод на документи на множество езици.

Тъй като има десетки специализирани области за превод на документи, екипът ни работи върху ред чуждoезични проекти от сферата на правото, бизнеса, застрахователни, финансови и търговски сделки до медицински, технически, компютърни, литературни и други преводи. Някои от тях са наистина сложни и е необходима координацията на екип от преводачи. Затова разчитаме на уменията на висококвалифицирани преводачи и редактори като следваме процедури за качество.

Едно от най-важните неща при превода на документи е спазване на поверителността и защитата на лични данни. Преводаческа агенция разбира, че някои от превежданите документи имат правна стойност и съдържат информация, свързана с вашата фирма, или лични данни. Преводите са обвързани с търговска тайна и е необходимо фирмата да отговаря на изискванията, касаещи защита на конфиденциалността. Легализацията на превода на документи е една от основните функции на всяка коректна преводаческа агенция. Хората често не са сигурни дали преведените им документи за брак или развод ще бъдат валидни пред институциите на други държави и затова се обръщат към качествена агенция за преводи, която да ги легализира. Те разчитат на надеждна фирма за преводи, която има богат опит в това отношение и може да гарантира бърза обработка на държавни и общински документи, преведени и сертифицирани за официална употреба. Преводаческата фирма следва да предостави при поискване лиценз за легализацията на документи. В допълнение към сертифицираните преводи предоставяната услуга помага на клиентите да се сдобият с апостил (удостоверение с печат) на документа, който се превежда.

Преводът на документи изисква и компютърни умения, тъй като документите на клиентите могат да бъдат предоставени в различни формати като pdf, ps, dwf, xls, ppt, doc, rt и swf. Това означава, че преводачите и редакторите имат богат опит при запазването и предаването на преведения документ във формата, в който е бил оригиналният. Каквито и да са изискванията за желания езиков превод, екип от професионалисти ще ви помогне при заявките за превод на документи, независимо от техния вид: правни договори; удостоверения за раждане и смърт; удостоверения за брак и прекратяване на граждански брак; финансови отчети; фирмени наръчници; юридически документи за покупко-продажба, медицински епикризи и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *