post

В българското законодателство ще бъдат въведени административнонаказателни разпоредби за извършването на полети с безпилотно управляемо въздухоплавателно средство (дрон) без разрешение, съобщават от правителствената пресслужба. Към момента липсва санкция за нарушаване на правилата, според които полетите с дронове се извършват след писмено разрешение на ГД „Главна въздухоплавателна администрация“ в резервирано въздушно пространство, съобщават от правителствената пресслужба.

Предвиждат се още изменения във връзка със сертифицирането на организациите за техническо обслужване на гражданските въздухоплавателни средства. Това е една от промените, залегнали в Закона за гражданското въздухоплаване. Предлагат се допълнения при сертифицирането на дейности, представляващи високорискови операции за търговски и нетърговски цели, в съответствие с европейското законодателство.

Изготвени са нови разпоредби по отношение авиационната сигурност, с които се създават конкретни основания за осъществяването на административен контрол, върху дейностите, свързани с авиационната сигурност както на гражданските летища, така и по отношение обучението на служителите отговарящи за сигурността. В националното законодателство се въвежда понятието „пълноправен контрольор“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *