post

Създават се административнонаказателни разпоредби за извършването на полети с безпилотно управляемо въздухоплавателно средство (дрон) без разрешение. Това реши Министерски съвет на тазседмичното си заседание.

От там припомнят, че в момента липсва санкция за нарушаване на правилата, според които полетите с дронове се извършват след писмено разрешение на Главна дирекция „Главна въздухоплавателна администрация“ в резервирано въздушно пространство.

Кабинетът реши също да се въведат промени във връзка със сертифицирането на организациите за техническо обслужване на гражданските въздухоплавателни средства. Това е една от промените, залегнали в Закона за гражданското въздухоплаване. Предлагат се допълнения при сертифицирането на дейности, представляващи високорискови операции за търговски и нетърговски цели, в съответствие с европейското законодателство.

Изготвени са и нови разпоредби по отношение авиационната сигурност, с които се създават конкретни основания за осъществяването на административен контрол върху дейностите, свързани с авиационната сигурност както на гражданските летища, така и по отношение обучението на служителите, отговарящи за сигурността.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *