post

Съоснователят на Microsoft Пол Алън обяви, че ще инвестира нови $125 млн. в своята неправителствена органицаия Allen Institute for Artificial Intelligence. Парите ще се използват за обучение на изкуствения интелект на “здрав разум”, съобщава New York Times.

Парите са предвидени за следващите 3 години и на практика ще удвоят бюджета на института. Част от тях ще се използват и за реализиране на Project Alexandria. Това е амбициозен проект на института, който цели създаването и поддържането на огромна база данни с фундаментални знания.

Това ще е информация, която хората приемат за даденост, но с която машините не разполагат и не разбират. “Изкуственият интелект разпознава обекти, но не може да обясни какво вижда. Не може да прочете учебник и да разбере въпросите накрая. Липсва му здрав разум и обща култура”, казва Орен Ециони, един от ръководителите на института.

Project Alexandria цели изграждането на база данни, която да се използва и развива с десетилетия напред. Тя трябва да помага на изкуствения интелект по-добре да разбира контекст на разговора, да се справя с команди и въпроси, които не са му програмирани или с които не се е срещал преди. Освен това трябва да му даде и необходимите познания какво да прави в непознати ситуации и да взима правилните решения вместо да стои безучастно.

Справянето с този проблем е основно предизвикателство за развитието на изкуствения интелект. Едва след като той бъде решен, може да се направи реален прогрес с изкуствения интелект, смята Алън.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *