post

Всеки ще може да иска и получава по електронен път и безплатно справки и удостоверения за вписани в Националния регистър БУЛСТАТ обстоятелства, предвижда проект на промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието на Портала за обществени консултации към Министерския съвет, съобщиха от ведомството.

Проектозаконът е изработен съвместно от Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията.

Той е поредният нормативен акт, чиято цел е да намали административната тежест върху гражданите и бизнеса, като премахне изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

В момента гражданите получават удостоверения от регистър БУЛСТАТ само чрез писмено заявление на гишетата в службите по регистрация и след предварително платена такса.

Безплатният достъп до публичната информация в регистъра е предвиден само за съда, държавните и местните органи.

С промените в законопроекта ще се въведе изискването всички чуждестранните физически и юридически лица, които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози, да се регистрират в регистър БУЛСТАТ, уточняват от Министерството на правосъдието.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *