post

На среща на българските малки и средни дигитални и иновативни бизнеси бяха представени резултатите от първото мащабно проучване на малкия и среден дигитален бизнес в България. Проучването е организирано от дигиталната мрежа EDIT.bg и събра предприемачи и представители на стартъп екосистемата, анализатори и инвеститори.

Резултатите от проучването, наречено InnovationShip Bulgaria|Digital, бяха представени от Саша Безуханова – основател на платформата MOVE.BG и инициатор на дигиталното обединение EDIT.bg. Анализът на анкетата е съвместна разработка на MOVE.BG и Brain Workshop Institute.

„В глобално свързания свят, в който живеем, националните граници имат все по-малко значение. От значение за нас обаче е опазването на националната ни идентичност и утвърждаване на ролята на България. Развитието на дигиталната икономика е основна възможност за разширяване ролята на България и е предпоставка да станем фактор отвъд националните ни граници и пазар. EDIT.BG е проект за осъществяване на тези възможности“ – посочи Саша Безуханова.

229 са компаниите, взели участие в попълването на анкетата. 43% от дигиталните бизнеси са регистрирани през последните 3 години и 32% от тях имат вече положителен паричен поток. Разрастването на дигиталните компании е ясна тенденция, очертана от проучването – 91% от анкетираните планират да наемат още служители през предстоящата година. 46% определят световния пазар като целеви, а 21% от тях имат свое представителство в чужбина. Повечето от българските компании реализират успешно стратегии, позволяващи трайно стъпване на чужди пазари.

Близо 40% от анкетираните има опит с набирането на капитал. 80% от компаниите планират последващо увеличение на капитала си през следващите 18 месеца. Повече от половината от предприятия имат нужда от кадри с технически умения и специалисти в сферата на продажбите и маркетинга, става ясно още от резултатите. Липсата на подходящи партньорства и недостигът на средства се очертават като основни предизвикателства за реализирането на експортния потенциал на стартиращите компании, считат 41% от анкетираните. Според 77% от тях правителството не подкрепя достатъчно малките и средни дигитални предприятия в страната и не създава стимулиращи условия за техните растеж и развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *