post

Започна подаването на проектни предложения по Деветата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд. Компаниите и научните организации могат да кандидатстват с иновативни проекти с бюджет до 500 хил. лв. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на среща с бизнеса и научните среди в Благоевград.

„Проведохме информационна кампания в редица български градове, но беше важно тя да обхване и Благоевград – един от учебните центрове на България“, подчерта Александър Манолев. По думите му регионалната икономика показва все по-добри резултати, което е доказателство, че компаниите са активни и търсят възможности да генерират по-голям растеж. „По данни на НСИ произведеният брутен вътрешен продукт за област Благоевград през 2016 г. отбелязва ръст от 4,2% и достига 2,5 млрд. лв. Все още не разполагаме с обработените данни за 2017 г., но очакванията са ни за запазване на тренда на увеличение“, допълни икономическият заместник-министър и акцентира, че това е една от малкото области в страната, в които размерът на чуждестранните преки инвестиции не отбеляза спад в годините на кризата и достигат близо 1 млрд. лв.

По настоящата сесия наличният финансов ресурс е 5 млн. лв., стана ясно по време на събитието. „Основен приоритет за нашия екип бе да направим пълен преглед на методологията, по която са се провеждали предишните сесии и да направим всичко по силите си да ги подобрим“, каза още Александър Манолев. Той се ангажира и да продължи процеса по тяхното подобряване в бъдещи сесии и изрази надеждата, че резултатите, които се постигнат по настоящата ще са силен аргумент за увеличаване на бюджета на НИФ. „Защото повече иновации означава и по-голям растеж за българската икономика“, акцентира зам.-министър Манолев.

Агенцията за малки и средни предприятия няма да спре да анализира и оптимизира правилата по работата на НИФ, въпреки множеството подобрения в Девета сесия на Фонда, стана ясни по време на събитието.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *