post

Много често напоследък се влиза в полемика за това до колко е добре да правим всичко чрез новите технологии и възможностите, които ни дава Интернет. И никога не може да се стигне до консенсус по тези въпроси. От една страна комуникирането онлайн премахва възможността от реално човешко общуване с всички вербални и невербални сигнали, на които сме способни и които сме развивали като същества толкова много години. Но от друга страна, извършването на административни и ежедневни дейности като плащане на сметки, поръчване на храна, дрехи и прочие, спестяват време, енергия, а понякога и пари. Ето защо, съобразено с новите тенденции на живот, се появи и продуктът CrediNet, който предоставя възможност на потребителите да се възползват от бързи кредити онлайн.

Защо да взема бърз кредит?

Бързият кредит е изключително удобен инструмент за всеки, който има нужда от пари, които да запушат определени дупки в бюджета, при непредвидени разходи, когато се е открила интересна възможност за инвестиция, но нямаме налична такава сума пари и прочие. Неслучайно се наричат бързи кредити, тъй като периодът за одобрение и предоставяне на средствата е много по-кратък, а също и времето за което трябва да бъде изплатен. Периодът е значително по-кратък, отколкото при стандартните парични заеми. Друга особеност при бързите кредити е, че те се отпускат не само от банки, но и от небанкови финансови институции, а документацията за кандидатстването и одобрението е сведена до минимум. Също така не се изискват обезпечение или поръчители, за да имате шанс да бъдете одобрен и да вземете пари назаем от подобна институция.

Небанкови финансови институции. Що е то?

Небанковите финансови институции са дружества, които изпълняват част от функциите на банките. Те подлежат на регистрация, за да упражняват легално избраната от тях дейност. Контролен орган на територията на България е БНБ, която, за улеснение на гражданите, поддържа онлайн регистър с всички легитимни дружества.

Защо да избера CrediNet?

CrediNet е продукт на Микро Кредит АД, която е лицензирана небанкова финансова институция с дългогодишен опит в потребителското кредитиране, която притежава удостоверение за администратор на лични данни. Услугата, която предлага CrediNet, е изцяло онлайн – от кандидатстването, през одобрението и подписването, до усвояването на заявената сума. Разбира се, всеки индивидуален клиент може да избере начина, по който да получи парите си – в офис на MicroCredit, EasyPay или по банкова сметка. Също така заявяването на бърз кредит може да се осъществи по всяко време на денонощието, като молбата ще бъде разгледана в работно за компанията време. Това спестява на кредитоискателите време за редене на опашки. Погасяването на кредита отново може да се случи при различни условия и начин, според индивидуалните възможности на клиента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *