post

Електронните плащания в магазините, както и по интернет ще станат по-сигурни благодарение на новите правила, които днес прие Европейската комисия, съобщиха от пресслужбата на институцията.

Представените правила, с които се прилага втората директива на ЕС за платежните услуги, позволяват на потребителите да използват иновативните услуги, предлагани от трети страни — т.нар. финансово-технологични дружества, като в същото време се запазват стриктните мерки за защита на данните и сигурност за потребителите и дружествата в ЕС.

Услугите включват начини за плащане, както и инструменти за управление на личните финанси чрез обединяване на информация от различни сметки.

Една от основните цели на втората директива на ЕС за платежните услуги е да се подобри сигурността на електронните плащания, както и да се засили доверието на потребителите в тях.

По-конкретно доставчиците на платежни услуги са длъжни да извършват т.нар. задълбочено установяване на идентичността на клиента.

За извършването на плащане ще се използва комбинация от най-малко два независими елемента, например физически носител — карта или мобилен телефон, и парола или биометрични данни, например пръстови отпечатъци.

В директивата са включени и правила за предоставянето на нови услуги, свързани с платежните сметки на потребителите, например т.нар. иницииране на плащане или предоставяне на информация за сметка.

Регулаторните технически стандарти са разработени от Европейския банков орган в сътрудничество с Европейската централна банка. Те определят как ще се извършва задълбоченото установяване на идентичността на клиента.

Отсега нататък въвеждането на парола или на данни, видими върху кредитната карта, в повечето случаи вече няма да е достатъчно за извършването на плащане. В някои случаи освен другите два независими елемента, ще бъде необходим и код, който ще е валиден само за конкретната операция.

Според правилата обаче освен чрез двата независими елемента, необходими за задълбоченото установяване на идентичността на клиента, в някои случаи приемливо ниво на сигурност на плащанията ще може да се постига и по друг начин.

Например доставчиците на платежни услуги могат да бъдат освободени от това изискване, ако разполагат с начин да оценят рисковете при операциите и така да идентифицират операциите с цел измама.

Освобождаване може да се даде и за безконтактните плащания и операциите с ниска стойност, както и при някои специфични видове плащания, например за градски транспорт или паркинг.

Всички банки, предлагащи онлайн достъп до сметки, ще трябва да си сътрудничат с финансово-технологичните дружества или с други банки, предоставящи такива нови услуги. Затова банките трябва да разполагат със сигурни канали за комуникация при предаването на данни и инициирането на плащания.

Потребителите ще могат по-ефективно да управляват личните си финанси чрез приложения, които обединяват информация от сметките им в различни банки, посочва Европейската комисия.

След като еврокомисията приеме Регулаторните технически стандарти, Европейският парламент и Съветът ще разполагат с три месеца, за да ги разгледат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *