post

Френски учени са намерили доказателства за това, че определени особености на човешкото поведение могат да са заразни. Към тези особености се отнасят в частност мързелът, нетърпението и благоразумието.

В експериментите като източник на “зараза” е използван изкуствен интелект, който демонстрира определени типове поведение. На 60 доброволци е предложено да играят проста икономическа компютърна игра. Преди това обаче те са се запознали с играта на други доброволци, без да знаят, че това е изкуствен интелект, демонстриращ стратегии с различна степен на ленивост, нетърпеливост и благоразумие.

Оказва се, че действията на изкуствения разум са въздействали на участниците в експеримента, като ги правят повече или по-малко мързеливи, нетърпеливи или благоразумни, отколкото са при нормалното си поведение. Самите участници е опитите не са осъзнавали промяната на своето поведение.

Учените предполагат, че някои видове психични разстройства и нарушения в поведението могат да бъдат коригирани с помощта на “заразно” поведение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *