post

При покупка на имот новият собственикът ще може да уведоми за това общината чрез подаване на онлайн декларация през сайта на НАП. Това е част от новите онлайн услуги на Националната агенция за приходи, които ще бъдат предложени на гражданите и фирмите през тази година. Сега при придобиване на имот, без значение дали е купен, наследен или новопостроен, собственикът трябва да подаде писмена декларация в общината, където се намира жилището или вилата. Декларацията може да се подаде и от упълномощен роднина, приятел или адвокат. Но въпреки това писмената декларация сериозно затруднява хората, които са си купили втори дом край морето или пък са получили като наследство къща в другия край на страната.

Друга електронна услуга на НАП, която ще стартира през 2017 г., е подаване на онлайн декларация до общината при придобиване на автомобил, когато има двама или трима съсобстеници. И в момента, ако човек си купи кола, след като я регистрира в КАТ данните автоматично се подават в общината и той няма нужда да подава писмена декларация за да се определи размера на данъка за нея. Но ако има съсобственици – например двама братя получат автомобил като наследство, в момента декларацията трябва да се подаде лично. През 2017 г. и тези декларации ще може да се пускат по интернет, като от 1 февруари услугата вече стартира в София.

Друга електронна услуга на НАП, която ще бъде въведена през тази година, е електронно връчване на документи на гражданите, свързани с възстановяване на надвнесен данък, информира Кросс. Онлайн ще може да се подава и искане от страна на фирма за възстановяване или прихващане на данъци. От тази година онлайн ще може да се подава и искане за издаване на удостоверение А 1 за приложимост на законодателството, например при командироване на работници в страни от ЕС. Всички тези електронни услуги на НАП ще може да се ползват с Персонален идентификационен код (ПИК), който се взима безплатно от офис на приходната агенция.

В НАП се обмисля и дали да бъдат пуснати още две нови електронни услуги. В момента НАП получава от фирмите информация за изплатените от тях доходи – заплати, хонорари, граждански договори и т.н. Обсъжда се дали да се даде възможност на гражданите да проверяват какви доходи са декларирали фирмите, че са им изплатили. Защото има случаи, в които фирми посочват изплатени суми, които хората не са получили.

Другата електронна услуга, която се обсъжда, е подобни проверки гражданите и фирмите да могат да правят в дневниците за покупки и продажби по ДДС, които търговците подават в НАП. Идеята е всеки да може да провери само за себе си, дали изненадващо не е посочен от някой търговец като получател на стока или услуга. Като целта е чрез двойната проверка – от НАП и от самите граждани и фирми, да се ограничат възможностите за укриване на налози.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *