post

Националната агенция по приходите съобщи, че започва проверки на търгуващите с криптовалути. Ще бъдат разгледани дружества, чийто предмет на дейност е покупко-продажба на криптовалути, като целта е да се установи дали фирмите и техните клиенти спазват данъчното и осигурително законодателство.

Също така данъчните ще изследват също принципа на работа на платформите за покупко-продажба на такива активи.

Основното опасение е, че тъй като транзакциите, свързани с търговия с  виртуални валути, са анонимни, има риск от укриване на приходи и неплащане на данъци.

Данъчните съобщиха още, че е направено проучване на български дружества, които притежават уеб сайтове за покупко-продажби на криптовалути и  вече са възложили контролни действия спрямо 9 дружества. След приключване на проверките, от НАП ще анализират събраната информация и за клиентите на тези платформи, за да установят дали са декларирали доходите от извършените от тях сделки.

Тъй като данъчната кампания ече започна, доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуална валута се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%).  Печалбите, които фирмите реализират от тази дейност, също подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *