post

Участниците в проекта Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS), занимаващ се с търсенето на максимално дълги прости числа, откриха 48-то число на Мерсен.

Прости се наричат числата, които се делят без остатък само на себе си и на единица. А към числата на Мерсен се отнасят тези, които могат да се запишат във вида 2^p–1, при това р трябва да представлява обикновено просто число.

Поредното число на Мерсен е изчислено на компютъра на професор Къртис Купър от университета в Мисури (САЩ). Последователността съдържа 17 425 170 цифри и може да бъде записана във вида 2^57885161–1.

Желаещите могат да хвърлят поглед на най-дългото засега число на Мерсен на тази страница (размерът му е 22 МВ).

Впрочем, Electronic Frontier Foundation обещава парично възнаграждение в размер на $150 000 за откриване на просто число с над 100 млн цифри. А за последователност от милиард цифри се дава награда 250 000 долара.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *