post

VIVACOM подписа споразумение с М-Тел за преносимостта на мобилните и фиксираните номера на клиентите си. Така от 6 август потребителите на двата телекома ще могат да се възползват от възможността да сменят своя оператор по процедурата „на едно гише”. Това означава, че те ще могат да отидат директно в магазините или офисите на избрания от тях оператор и да заявят своето желание за прехвърляне. Приемащият оператор от своя страна поема всички останали процедурни въпроси, свързани с прехвърлянето на номера от даряващия телеком, без това да засяга клиента. Самият процес по пренасянето се очаква да става в рамките на една седмица от подаването на заявление при приемащия оператор.

Споразумението е изготвено в пълно съответствие с нормативната уредба на КРС. С неговото подписване VIVACOM спазва препоръките на Европейската комисия за облекчаване на процедурата по пренасянето и предоставяне на свобода при избора на оператор от страна на българските граждани. Освен намаляването на сроковете за пренасяне на номерата в документа, подписан между двете компании, са отразени и останалите препоръки на европейските институции и Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Създават се облекчени условия при предсрочно прекратяване на договорите. До средноевропейското ниво е намален и размерът на административната такса, която операторите плащат помежду си за тази услуга.

„VIVACOM винаги е била един от най-ревностните защитници на идеята за въвеждането на преносимостта на номерата на телекомуникационния пазар и продължаваме да стоим зад тезата за свободния избор на телекомуникационен оператор и последователна политика на намаляване на цените както за фиксирани, така и за мобилни услуги”, заяви Павел Велчев, директор Регулация и конкуренция във VIVACOM. „Пазарната ни политика досега доказва, че либерализацията на пазара на телекомуникационни услуги и гарантирането на свободата на избора от страна на клиента има единствено положителен, а не отрицателен ефект върху имиджа и продажбите на VIVACOM”, допълни още той.

Досега всеки клиент, който желаеше да пренесе своя номер, трябваше да посети първо офиса на настоящия си оператор, да получи сертификат за пренасяне и след това да отиде при новия оператор. Очаква се с новата процедура „на едно гише” да се увеличи броят на абонатите, които ще пожелаят смяна на оператора. Досега, по данни на КРС, са пренесени общо около 65000 номера във фиксирани и мобилни мрежи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *