post

Интернет връзката може да се окаже полезна за дроновете, които се използват за доставка на товари или поточно предаване на видео. В такива случаи се осигурява непрекъсната комуникация с безпилотния летателен апарат (БПЛА) и координиране на неговата работа. Но при това възниква въпросът доколко ефективна може да бъде връзката и предаването на данни през LE, когато летят над земята на височина десетки или даже стотици метри? Компанията Qualcomm е провела собствено изследване, за да отговори на този въпрос.

В рамките на изследването, включващо над 1000 полета е установено, че съществуващите мрежи за мобилна връзка LTE са напълно подходящи за изпълнение на поставените задачи. Дроновете получават устойчив LTE сигнал на височина до 400 фута (около 122 метра) и съответното покритие.

Заедно с това има някои подобрения, които Qualcomm би искала да внедри. В частност, компанията планира да намали смущенията и да увеличи мощността на сигнала, което ще позволи по-ефективно да се използват голям брой дронове едновременно. Освен това, трябва да се усъвършенства софтуерът за избор на базова станция с най-силен сигнал.

Qualcomm вече е споделила резултатите от своите изследвания с останалите участници в организацията 3GPP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *