post

Теленор осъзнава отговорността си към обществото в този труден момент и прави необходимото, за да осигури на своите клиенти възможности да продължат да поддържат връзка със своите близки, както и да получат качествено обслужване и отговор на всеки свой въпрос.

Затова магазините на Теленор в цялата страна работят, макар и с намалено работно време и засилени мерки за защита на клиентите и служителите на оператора. Магазините на оператора, с изключение на обектите в големите търговски центрове, са отворени от 10 до 18 ч. всеки ден от понеделник до петък.

Във всички търговски обекти са в сила правила за стриктно прилагане на мерките за предотвратяване на разпространението на инфекции. Магазините се дезинфекцират по няколко пъти на ден. Почистват се всички работни повърхности, компютри, POS-терминали, демонстрационни устройства, дръжки на врати и др. Служителите в магазините задължително работят с предпазни маски и ръкавици. В случай, че бъде необходимо, обслужването на клиенти се прекратява до извършване на необходимата дезинфекция. Също така е въведено ограничение в броя на посетителите, които могат да се намират в магазина едновременно и задължително отстояние от минимум един метър между тях. Теленор препоръчва плащанията с банкова карта, както клиентите могат сами да поставят картите в платежните устройства.

В случай на образуване на опашки пред магазин, Теленор препоръчва спазването на поне 2 м дистанция между хората. Компанията сърдечно благодари на всички клиенти, посещаващи магазините на оператора, за тяхното разбиране и търпение и моли за тяхното съдействие в осъществяването на мерките за защита и предотвратяване на инфекции.

Теленор отново напомня, че най-популярните и най-ползвани услуги на оператора са достъпни в интернет и в безплатното приложение MyTelenor и са подходящо решение за ограничаване на риска в условията на продължаващите епидемии от коронавирус и сезонен грип. Пълна информация за алтернативните канали за самообслужване и за активностите на оператора под надслов „Остани си вкъщи“ е налична и се актуализира постоянно на www.telenor.bg/stay-at-home

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *