post

Лаборатория за иновации отвори врати днес във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Дигиталната стая е съвместен проект на Samsung Electronics и университета.

Официални гости на откриването бяха представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на образованието и науката, Национален младежки форум и Национална агенция за професионално образование и обучение.

Проектът „Лаборатория за иновации” е част от глобалния проект на Samsung Electronics, чиято основна цел е да се бори с младежката безработица.

Лабораторията за иновации дава шанс на студентите да придобият допълнителни дигитални умения за повишаване на своята конкурентоспособност и възможности за професионална реализация.

Обучението продължава един семестър, като студентите придобиват умения за създаване на мобилни приложения за Android.

В края на обучението всички, преминали успешно курса, получават сертификат по информационни технологии от Samsung, който представлява предимство за кариерно развитие на младите хора.

„Професията програмист на мобилни приложения е сравнително нова професия, към която в България, ние като HR агенция, наблюдаваме сериозен интерес от година и половина – две. Освен това очакваме тази професия да се очертае като една от най-търсените в близко бъдеще заради сериозните темпове на увеличаване на използването на всякакви „смарт” устройства. Ако през 2008 година свалените мобилни приложения са били 2,1 милиарда броя в световен мащаб, то предвижданията за 2016 година са да достигнат 66 милиарда,” заяви Нели Малакова от Job Tiger, която направи кратък анализ на пазара на труда с фокус върху младежката заетост и информационните технологии.

„За една държава младите са нейното най-ценно богатство и бъдещето на обществото зависи от тях.Поради тази причина младите хора и тяхната професионална реализация са един от приоритетите в социалната политика на Samsung Electronics. Знаем, че в момента кадрите по информационни технологии са сред най-търсените на пазара, а кариерата в тази сфера е с големи перспективи. Затова и основната цел на нашата Лаборатория за иновации е да подобрим технологичните знания на тези младежи до степен, която ще ги направи силно конкурентни на пазара на труда и ще им даде възможност за бърза реализация”, заяви г-н Крис Чънг, изпълнителен директор за България на Samsung Electronics.

По време на обучението през този семестър Samsung ще организира конкурс, в който най-отличилите се студенти ще бъдат наградени. Голямата награда за победителя е 3000 EUR и възможност за стаж в Samsung България. Най-доброто приложение, разработено от студентите, може да бъде закупено от Samsung Store.

Лабораторията за иновации в СУ „Св. Климент Охридски” предоставя интегрирана хардуерна и софтуерна програма за обучение на студенти 2-4 курс за разработка на мобилни приложения. Учебното съдържание е изцяло дигитализирано и осигурява съвременно интерактивно обучение.

Залата разполага с 20 работни места, оборудвани с таблети Samsung Galaxy Note 10.1, сензорна е-дъска, лаптоп, както и допълнителни мобилни устройства за тестване на мобилни приложения по време на обучението.

Програмата Tech Institute на Samsung стартира през 2012 г. и предоставя на студентите възможността за придобиване на допълнителни умения, които ще са им необходими за тяхното професионално израстване. При завършване на обучението си студентите получават сертификати в сферата на ИТ, инженеринг и бизнес.

Инициативата започва най-напред във Великобритания, като плановете са до края на 2013 г. да стартира в още няколко европейски страни, а до края на 2020 г. да бъдат обучени 200 000 студенти в повече от 100 града в света.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *