post

На 30 октомври /вторник/ ще се проведе кръгла маса на тема „Основни проблеми между потребители и търговци в областта на транспорта и туризма“. Конференцията е част от информационните кампании, които Комисията за защита на потребителите организира с цел да повиши компетентността на икономическите оператори за ключовите елементи на потребителското законодателство. Срещата се осъществява по проект № BG16RFOP002-2.005-0001 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

На събитието ще присъства ръководството на КЗП, както и екип от експерти от комисията, представители на браншови организации, туристически оператори и на туристически агенти.

Фокус на кръглата маса ще бъдат основни казуси, които възникват между потребителите и търговците в областта на туристическите услуги. Експертите от КЗП ще коментират нелоялните търговски практики при сделки с туристически услуги, като ще бъдат разгледани и европейските регламенти в тази сфера. Част от дискусията ще засегне теми за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци в онлайн туристически сайтове. По време на конференцията ще се дискутират възможностите за защита на потребителските интереси при сделки с туристически услуги от BOOKING.COM, TRIVAGO, AIRBNB.

Срещата ще се проведе на 30 октомври от 10:00 часа в хотел „Триада”, Зала 1 (гр. София, ул. Венера №5).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *