post

Популярността на Bitcoin в престъпния свят намалява, тъй като се обръща повече внимание на по-защитените криптовалути. Властите се сдобиват с все повече инструменти, позволяващи да се определят някои характеристики на сключваните нелегално сделки, което на свой ред прави уязвими участниците в тях.

Това е вероятно една от причините за нарастване на курса на алтернативните виртуални валути, в частност Monero, която става все по-популярна и търсена. Същото се отнася и до Ethereum и някои други криптовалути. За разлика от Bitcoin, Monero криптира данните за получателя на парите, като генерира фалшиви адреси и крие сумите. Блокчейнът на Bitcoin в това отношение е прекалено прозрачен за властите, които искат да проследят нелегалните сделки.

След значително поевтиняване в навечерието на Нова година, курсът на Bitcoin се стабилизира на нива около $15 500. Курсът на Ethereum е около $890, което е рекорден за тази криптовалута показател.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *