post

Първата националната конференция Innovations in Software Тest Automation (ISTA) 2011 събра повече от 220 софтуерни специалисти и водещи компании в бранша на 25 ноември в София.

Събитието е първа стъпка в посока създаване на общност от специалисти с интерес към автоматизираното тестване на софтуер и канали за споделяне на иновативни идеи и практики в тази област.

ISTA 2011 представи нови технологии и инструменти в процесите на разработка, предлагане и поддържане на качествени софтуерни системи.

Лектори бяха водещи специалисти в областта, част от екипите на някои от най-големите софтуерни компании в България – Васил Поповски (VMware), Николай Доковски и Стоян Кънев (SAP Labs Bulgaria), Теодор Иванов (Experian), Катерина Антонова и Пламен Койчев (Мусала Софт), Георги Ангелчов и Стоимен Геренски (Infragistics България).

Резюме на техните презентации можете да видите на интернет сайта на събитието – тук.

Конференцията има за цел да бъде място, на което компании с различна степен на опит и ресурси в областта на автоматизирано тестване на софтуер да се срещат ежегодно и обменят ефективно знания и опит. Иновациите в областта остават фокус в развитието на събитието и общността от специалисти.

Тази година в ISTA 2011 участие взеха и студенти от технически специалности с интерес към автоматизираното тестване, като приоритет за организаторите през следващата година ще бъде ефективното подпомагане на образованието в тази сфера.

Innovations in Software Тest Automation (ISTA) 2011 се осъществи с подкрепата на VMware Bulgaria, SAP Labs Bulgaria, Experian, Musala Soft, Infragistics Bulgaria и с партньорството на Българската Асоциация за Софтуерно Тестване (БАСТ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *