post

Благодарение на многобройните си приложения – от проверка на качеството до заваряване – коботите на Universal Robots  позволяват гъвкави, надеждни автоматични иновации за компании от всякакъв вид и размер. Те могат да се адаптират много бързо и да осигурят непрекъснатост на бизнеса в несигурни времена.

 

Опаковането и разпределянето по палети включва някои от най-малко ергономичните задачи във веригата на доставки. Те са свързани със значителен брой повтарящи се движения, които често водят до мускулно-скелетни смущения сред работниците. Вдигането на тежки товари, навеждането и усукването при вземане или опаковане на стоки са неергономични, повтарящи се задачи, които крият риск от нараняване. Те могат да доведат и до човешка грешка, тъй като  вниманието на работниците намалява при продължителна работа. Тази комбинация от фактори прави колаборативните роботи идеален партньор за пакетирането и разпределянето на палети. 

 

Клиентите, които търсят начини да се справят с производствените пропуски, следствие от пандемията COVID-19, имат голям интерес към коботите, гарантиращи бърза възвръщаемост на инвестицията. Изправени пред внезапен ръст на търсенето на продукти като медицински консумативи и лични предпазни средства, някои от производствата  определиха  технологията на Universal Robots за опаковане и палетизиране  като ефективен начин за увеличаване на продукцията.

По подобен начин ограниченията, наложени от COVID-19, изострят съществуващите трудови предизвикателства не само в производствената индустрия. Вече е по-трудно от всякога  да се намери персонал, а отсъствието поради болест е съществуващ риск. Освен това ограниченията за пътуване и социалното дистанциране правят използването на човешки труд непрактично в краткосрочен план. Коботите могат да бъдат необходимата помощ  в тези ситуации, като попълнят липсващата работна ръка и осигурят непрекъснатост на бизнеса въпреки неблагоприятните условия на работа.

Коботите помагат за наемането на нови служители

 

Използването на коботи за опаковане и палетизиране повишава нивото на производство. В много ситуации това може да доведе до наемане на нови служители. Такъв е случаят на RNB Cosméticos, Испания. Компанията внедрява шест UR10 кобота на Universal Robots  в своя завод с цел палетизиране на стоки. Коботите са много гъвкави и могат да се пригодят към различни задачи. Благодарение на тях RNB Cosméticos успява да увеличи производството си бързо и ефективно.

 

С производствен цикъл от шест пакета на минута и способността на коботите да се приспособят към повече от 350 различни артикула, системата е толкова ефективна, че се наложи да бъдат наети нови служители, които да се справят със скока в производството.  Вече съществуващият персонал беше освободен от неергономичните и повтарящи се задачи като по този начин повиши набора си от професионални умения. Вместо да отговарят за опаковане и палетизиране, сега работниците са пренасочени към оператори на коботите. „Ние не наемаме експертен персонал, който да се справи с високотехнологичен робот. Ние превръщаме работниците си в експерти и увеличаваме нивото на техните умения.“, казва Аурелио Торнеро, главен инженер-мениджър на RNB Cosméticos.

 

Коботи се справят с тежките товари на L’Oréal

 

В завода на L’Oréal Индия в Пуне операциите в последната фаза на производството се извършваха ръчно, като служителите повдигаха приблизително 8 500 килограма  за една 8-часова смяна. L’Oréal Индия счете това за твърде голям ергономичен риск за своите работници и взе решение да внедри два UR10 кобота. Те позволиха на компанията напълно да елиминира човешкия труд при опаковане и палетизиране като по този начин подобриха общата ефективност на оборудването в завода с 5%, благодарение на спестеното време при подмяната на палетите. „Колаборативните роботи помогнаха за пълното елиминиране на ергономичния риск. Те са лесни за използване, не изискват поддръжка и са изключително ефективни. Наистина сме щастливи да работим с коботите на Universal Robots в завода си.“, казва Ранжит Екда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *