post

Клавиатурата Gboard от Google се сдоби с няколко полезни функции, включително поддръжка на преводача Translate и опростено гласово въвеждане. Освен това, клавиатурата има нови теми за оформление и се научи да препоръчва анимирани изображения и емотиконки при въвеждане на съобщения.

Вероятно от всичко това най-полезна е поддръжката на Google Translate. Превеждането на съобщението на друг език е възможно директно при въвеждането, без да се налага да се превключва към отделно приложение. В менюто за бърз достъп на клавиатурата се появи специален бутон, при натискането на който въвежданите думи и фрази се превеждат в движение.

Темите за оформление позволяват да се настрои външният вид на клавватурата – техният списък е попълнен с живописни картинки, които могат да се задават като фон от настройките на приложението. Google обещава още нови теми в скоро време.

Що се касае до препоръчваните емотиконки, тази възможност не е нова, което не може да се каже за GIF картинките. Gboard не само предлага анимирани изображения, като се съобразява с контекста на съобщението, но и позволява те да се използват в други приложения, например във Facebook Messenger, Snapchat и Allo.

Интерфейсът на клавиатурата е усъвършенстван по такъв начин, че потребителят по-лесно да превключва между текстово и гласово въвеждане. И накрая, при натискане на иконката G може да се получи достъп до някои функции за търсене. Обновлението на Gboard вече е достъпно за потребителите на Android. Кога то ще излезе за iOS засега не се знае.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *